Irene Christabel Zwaan

Home Therapie Yoga Reizen Contact Extra's Links

Brainpower Therapy Abstruse

Kloosterlaan 172

Breda


Tel: +31-(0)6-38398347

Email: info@abstruse.nl

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,

 er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandel overeenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.